Privažiavimas Molėtų pl.

Važiuoti Molėtų plentu (A14 keliu) link Molėtų. Ties 21 km bus didele sankryža (A14/108 keliai), ženklai: į kairę Maišiagala 18 km, į dešinę Nemenčinė 12 km. Pasukame į dešinę link Nemenčinės (pav.1)
pav. 1
važiuojame tiesiai 108 regioniniu keliu iki pat Nemenčinės.
Nemenčinėje laikomės pagrindinio kelio, kuris suka į dešinę (link bažnyčios) (pav. 2)
pav. 2
Važiuojame tiesiai Bažnyčios g. (kelias vingiuoja).
Privažiavus T formos sankryžą (Nemenčinės centre), sukame į kairę link Švenčionių (pav. 3)
pav. 3
važiuojame tiesiai Švenčionių g. (apie 3.5 km).
Privažiavus sankryžą su 102 regioniniu keliu sukame į kairę link Švenčionių (pav. 4).
pav. 4
Važiuojame tiesiai apie 6 km iki gyvenvietes Pailgė. (pav. 5)
pav. 5
Pailgė bus už maždaug 9 km. Pravažiavus Pailgę (už ženklo žyminčio Pailges pabaigą, pav. 6)

pav. 6
už 400 m bus ženklas Voskonys 4 km sukti į kairę (pav. 7, 8).
 pav. 7
pav. 8
Pasukame į žvyrkelį, reikės važiuot 4,5 km, beveik visą laiką tiesiai (kelias vingiuoja) (pav. 9, 10).
 pav. 9
pav. 10
Pirmas orientyras - kelias daro lanką į dešinę per nedidelį kaimelį (apie 4-5 namai, pav. 11)
pav. 11
pravažiuojame per kaimelį, važiuojama toliau į mišką (pav. 12).
pav. 12
Pravažiavus miško ruožą už 500 m pasukti į dešinę (neprivažiavus tiltuko su žaliais turėklais, pav. 13)
pav. 13
važiuoti tiesiai kol pasieksite kaimą (pav. 14)
pav. 14
Pasiekus kaimą - pirmas įvažiavimas iš kaires, palei medinę tvorą tarp dviejų didelių medžių (nukirstu iki puses) (pav.15).
pav. 15
*puslapyje yra panaudota Google Street View nuotraukos.